Łódź ul. Żwirki 4 lok. 3

42 637 06 90 501 549 126 501 217 292 Kancelaria czynna w godz: 10.00 - 18.00
 • Prawo rodzinne
  Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i osobowego. Kancelaria udziela porad prawnych oraz prowadzi następujące sprawy: separacja na zgodny wniosek małżonków, rozwód bez orzekania…
 • Prawo karne
  Kancelaria zapewnia obronę w sprawach karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania przed sądem.
 • Prawo cywilne
  Odszkodowania: Kancelaria prowadzi negocjacje pozasądowe oraz spory sądowe zmierzające do uzyskania następujących odszkodowań: za szkody komunikacyjne (wypadki drogowe) za szkody spowodowane katastrofą budowlaną, za błąd…
 • Nieruchomości
  Prawo obrotu nieruchomościami: Kancelaria zajmuje się obsługa prawną przedsięwzięć na rynku nieruchomości, współpracuje z podmiotami zawodowo zajmującymi się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz przeprowadzaniem transakcji związanych…

Od 1996 roku Ponad 20 lat praktyki

 Sekretariat Kancelarii czynny poniedziałek - czwartek:
w godz. 10.00 - 18.00
piątek: w godz. 10.00 - 17.00
tel/fax: (042) 637 06 90
www.kancelaria-lodz.pl

Kancelaria świadczy usługi prawne od 1996 roku zachowując niezmiennie najwyższy standard zawodowej staranności. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa zarządu i obrotu nieruchomościami), prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Naszymi klientami są zarówno firmy jak i osoby indywidualne. Profesjonalnie oraz skutecznie dbamy o interesy Naszych Klientów

A. Grocholska - Jankowska
0501 549 126 e-mail: kancelaria@grocholska.pl
Artur Kmieciak
0501 217 292 e-mail: artur.kmieciak@adwokatura.pl
Więcej

01.

Ochrona praw pracownika
Konieczność dostosowywania polskiego prawa pracy do przepisów UE oraz do potrzeb rozwijającej się gospodarki powodują, iż rośnie stopień skomplikowania przepisów prawa pracy a jego zmiany powodują problemy interpretacyjne.

02.

Prawo medyczne
Dochodzenie roszczeń wynikających z tak zwanych szkód medycznych w postępowaniu przed Komisjami d/s orzekania o zdarzeniach medycznych oraz w postępowaniu sądowym

03.

Wypadek
Kancelaria zapewnia skuteczne dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych (zadośćuczynienia, odszkodowania, renty) wynikających ze szkody wyrządzonej na skutek wypadku komunikacyjnego, jak i reprezentację strony w toku postępowania karnego.

04.

Naruszenie praw w Internecie
Skuteczność dochodzenia praw naruszonych w sieci zależy od tego w jaki sposób zostaną zgromadzone i zabezpieczone cyfrowe dowody takiego naruszenia.

05.

Odwolany lot
Roszczenia pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.