ul. Kilińskiego 166 lokal 50, 90 – 322 Łódź 696 001 330
dobry adwokat łódź
menu
ikona
ikona

Aleksandra Grocholska - Jankowska

501 549 126

kancelaria@grocholska.pl

ikona

Artur Kmieciak

501 217 292

artur.kmieciak@adwokatura.pl

ikona

Krzysztof Wójcik

wk@kancelariawk.pl

ikona

Sekretariat Kancelarii

ul. Żwirki 4 lok. 3

(42) 637 06 90

Prawo Karne

Prawo Karne

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej w sprawach karnych. Udzielamy takiej pomocy już na etapie postępowania przygotowawczego, kiedy wykonywane czynności procesowe mają zasadnicze, decydujace, znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania: przedstawienia zarzutów, wniesienia aktu oskarżenia, przebiegu przewodu sądowego, a w ostatecznym rachunku – treści wyroku sądowego. Obecność obrońcy już na samym początku postępowania, wtedy kiedy podejmowane są decyzje co do dalszego jego przebiegu może przesądzić o ostatecznym wyniku.

Stanowi w każdym razie gwarancję jego obiektywnego przebiegu, tego że osoba przesłuchiwana nie będzie poddawana nadmiernej presji, a w obecności profesjonalnego obrońcy/pełnomocnika będzie mniej podatna na sugestie prowadzącego przesłuchanie.

Udział adwokata w czynnościach procesowych pozwala na ustalenie właściwych priorytetów, pozwala na uniknięcie niekorzytnych skutków zastosowania tych technik przesłuchiwania, które mają na celu interes procesowy prowadzącego postępowanie, nie zawsze tożsamy z interesem procesowym osoby przesłuchiwnej. Każdego uczestnika postępowania można opisać jako interesariusza, każdy ma bowiem własny interes procesowy. W warunkach postępowania karnego, w którym ścierają się często różne ineresy jego uczestników, sytuacja tych z nich, którym brak jest przygotowania i doświadczenia zawodowego jest słabsza niż sytuacja prowadzących postępowanie. Obecność profesjonalnego obrońcy/pełnomocnika zmienia układ sił, wyrównuje naturalną w tych okolicznościach dysproporcję.

Powrót