ul. Kilińskiego 166 lokal 50, 90 – 322 Łódź 696 001 330
dobry adwokat łódź
menu
ikona
ikona

Aleksandra Grocholska - Jankowska

501 549 126

kancelaria@grocholska.pl

ikona

Artur Kmieciak

501 217 292

artur.kmieciak@adwokatura.pl

ikona

Krzysztof Wójcik

wk@kancelariawk.pl

ikona

Sekretariat Kancelarii

ul. Żwirki 4 lok. 3

(42) 637 06 90

Franki

Reprezentujemy kredytobiorców w sprawach związanych z „kredytami frankowymi”.

W ramach tych postępowań dążymy do unieważnienia umowy kredytu frankowego lub dochodzimy od banków nadpłat z tytułu umów kredytu po usunięciu z nich niedozwolonych klauzul umownych w zakresie mechanizmu indeksacji i ich „odfrankowieniu” czyli po ich przewalutowaniu. Prowadzimy z bankami także mediacje w celu polubownego rozwiązania sporu.

3 października 2019r. został ogłoszony długo wyczekiwany Wyrok TSUE w polskiej sprawie frankowej C-260/18. Orzeczenie ma zastosowanie zarówno do kredytów indeksowanych jak i denominowanych.

TSUE wskazał m.in. że:

  • 1. usunięcie z umowy nieuczciwych warunków regulujących mechanizm indeksacji -odsyłających do tabel kursowych – zmieniających charakter umowy – nie powoduje, że taka umowa nie może pozostać w mocy. Oznacza to, że sąd krajowy może uznać, że umowa obowiązuje w złotówkach ze stawką LIBOR,
  • 2. sąd krajowy może także uznać, że umowa bez postanowień odsyłających do tabel kursowych jest nieważna, czego skutkiem będzie obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń.
  • 3. sąd krajowy nie może wypełniać luk po usunięciu takiego nieuczciwego postanowienia na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów.

Wytyczne TSUE potwierdzają jedynie słuszność naszej koncepcji i podejmowanych przez nas działań ukierunkowanych na unieważnienie umowy bądź też jej „odfrankowienie”.

Wskazujemy, iż po dniu 7 listopada 2019 r. na skutek zmian w procedurze cywilnej dopuszczalny będzie wybór sądu właściwego dla kredytobiorcy.

W razie potrzeby rozmowy lub potrzeby zadania dalszych pytań na temat procesów „frankowych” prosimy o kontakt z r. pr. Aleksandrą Grocholską-Jankowską – 501-549-126.