ul. Kilińskiego 166 lokal 50, 90 – 322 Łódź 696 001 330
dobry adwokat łódź
menu
ikona
ikona

Aleksandra Grocholska - Jankowska

501 549 126

kancelaria@grocholska.pl

ikona

Artur Kmieciak

501 217 292

artur.kmieciak@adwokatura.pl

ikona

Krzysztof Wójcik

wk@kancelariawk.pl

ikona

Sekretariat Kancelarii

ul. Żwirki 4 lok. 3

(42) 637 06 90

Prawnicy

Prawnicy

aplikant radcowski Igor Milczarski

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia prawnicze ukończyłem w 2018 roku obroną pracy dyplomowej pt. „Pozycja prawna pracownika w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Górala w Katedrze Prawa Pracy UŁ.

W swojej pracy wykorzystuję kilkuletnie doświadczenie pozyskiwane w łódzkich kancelariach radcowskich oraz adwokackich od czasów studenckich. Unikalne relacje nawiązywane z Klientami, bazujące na szczególnym zaufaniu, a także ich zadowolenie ze świadczonych przez Kancelarię usług motywują mnie do ciągłego samodoskonalenia zawodowego. Dlatego od 2019 roku łączę pracę kancelaryjną z aplikacją przygotowującą mnie do wykonywania w przyszłości zawodu radcy prawnego.

Szczególnymi obszarami moich zainteresowań zawodowych są prawo pracy oraz prawo cywilne wraz z zagadnieniami z prawa rodzinnego. Interesuję się także prawem gospodarczym oraz prawem administracyjnym.

Powrót Igor Milczarski
aplikant radcowski