ul. Kilińskiego 166 lokal 50, 90 – 322 Łódź 696 001 330
dobry adwokat łódź
menu
ikona
ikona

Aleksandra Grocholska - Jankowska

501 549 126

kancelaria@grocholska.pl

ikona

Artur Kmieciak

501 217 292

artur.kmieciak@adwokatura.pl

ikona

Krzysztof Wójcik

wk@kancelariawk.pl

ikona

Sekretariat Kancelarii

ul. Żwirki 4 lok. 3

(42) 637 06 90

Prawnicy

radca prawny Krzysztof Wójcik

swój zawód wykonuję od blisko piętnastu lat. Moja specjalizacja obejmuje prawo handlowe (szczególnie prawo spółek, przekształcenia, akty i umowy regulujące relacje między wspólnikami i inwestorami, modele prawno-biznesowe dla start-upów, postępowania przed KRS-em), cywilne (przygotowuję projekty i negocjuję umowy ze szczególnym uwzględnieniem umów o wspólne projekty biznesowe, roboty budowlane, skomplikowane kontrakty najmu czy kontrakty menadżerskie) i proces sądowy (o zapłatę, niewykonanie umów, kar umownych, zaskarżania uchwał wspólników, zadośćuczynień i szkody medycznej).

Duży obszar mojej praktyki zajmują negocjacje. Posiadam duże doświadczenie związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów, specjalizując się w negocjacjach umów i spraw związanych z ich niewykonaniem, rozstań wspólników, podziałów majątków czy zniesień współwłasności. Wielokrotnie uczestniczyłem w sporach dotyczących rozliczeń byłych wspólników. Zwracam w takich wypadkach uwagę na pomijane często aspekty podatkowe sprawy.

Zarówno ja jak i pozostali współpracujący ze mną prawnicy staramy się w ramach wykonywanego zlecenia w jak największym stopniu „zdjąć z Państwa głowy” problem, z którym się do nas zwróciliście, tak aby jak najmniej wpływał on na codzienne życie.

Powrót

Oddział:
ul. Nawrot 2a
90-060 Łódź

Krzysztof Wójcik
radca prawny